Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy


Målsättningen med RS Elektroniktjänst AB´s arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs som säker och utvecklande för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera säkerheten i det dagliga arbetet.

RS Elektroniktjänst AB utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i samarbete mellan ledning och anställda.

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare ska därför ges förutsättningar att:

  • Känna till verksamhetens mål och visioner.
  • Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet.
  • Påverka sin egna arbetssituation.
  • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs.
  • Utveckla sin kompetens.
  • Ta ansvar för sin egen hälsa.

RS Elektroniktjänst AB´s arbetsmiljöarbete ska alltid minst vara enligt arbetsmiljöverkets krav.