Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

RS Elektroniktjänst AB skall vara ett av de ledande företagen i vår bransch. Ekonomiska, kvalitativa och miljömässigt bästa lösningar eftersträvas.

Detta sker genom: 

  • Tillsammans med kunden tar vi fram rätt ambitionsnivå för våra produkters funktionalitet och kvalitet. 
  • I rätt tid leverera uppdraget som motsvarar kundens förväntningar. 
  • En konkurrenskraftig kvalitet, flexibilitet och snabbhet genom effektiva och standardiserade processer.
  • Engagerade medarbetare med en positiv syn på verksamhetens utveckling. 
  • Ett givande och nära samarbete med leverantörerna och en öppen kommunikation mot övriga intressenter. 
  • Verksamheten skall genomsyras av en medvetenhet om jordens begränsade resurser och vikten av att upprätthålla ett kretslopp från råvara till produkt och slutligen ny resurs. 
  • Arbeta för hållbar resursanvändning, aktivt förebygga föroreningar samt att efterfölja lagar och andra bindande krav. 
  • Ständiga förbättringar ingår som ett viktigt led i arbetet för att ha ett bra verksamhetssystem.

 

2020-10-15

Stefan Fransson, VD