Produkter

Våra produkter

Att göra det mesta själva från idé till färdig produkt, har varit RS Elektroniktjänsts affärsidé och ambition sedan starten. Erfarenhet, kunnighet och spetskompetens skapar stor bredd inom utveckling och produktion.

Vår kunskapsbredd är stor, vilket ger möjlighet för konstruktion och produktion av elektronikprodukter inom många områden, allt från industriautomation, kraftelektronik och övervakningssystem till konsumentprodukter, timers, batteriladdare, styr- och sensorsystem m.m.

Har ni ett behov av en ny produkt eller funktion i er produkt, så vänd dig till vår utvecklingsavdelning. Där utvecklar vi ständigt nya produkter som bidrar till effektiva lösningar på kundernas problem.

Tack vare en flexibel organisation med korta kontaktvägar kan vi enkelt anpassa oss efter dina önskemål. Inga onödiga dröjsmål påverkar utveckling och tillverkning. Vi har också effektiva rutiner för inköp och logistik.

Vi jobbar alltid med kundens perspektiv för ögonen. Hög kvalitet är för oss en självklarhet, i allt från personal och arbetssätt till maskiner och slutresultat. Vi garanterar noll fel och hög tillförlitlighet på levererade produkter.

Rutiner för ständiga förbättringar är ett viktigt led i vår verksamhetspolicy.

Hela vår elektronikproduktion är skyddad mot fel och dålig tillförlitlighet orsakad av statisk elektricitet – ESD.

Vi har resurser för yt-, hål- och modulmontering samt lackering. Egen prototyptillverkning och testning ingår i utvecklingsarbetet. Handmontering och lödning utförs av utbildade montörer med lång erfarenhet.

Samarbeta med oss

Vi på RS Elektroniktjänst AB är öppna för samarbete med nya uppdragsgivare, stora som små. Är ni intresserade? Kontakta oss gärna för en diskussion!