Miljöarbete

Miljöarbete

Arbetsmiljöarbetet bedrivs så att risker för ohälsa och olycksfall förebyggs enligt arbetsmiljöverkets krav. Alla medarbetare ska känna sig trygga mot ohälsa i sina arbetsuppgifter.

Ständiga förbättringar ingår som ett viktigt led i arbetet för att minska vår miljöbelastning.

Vi ska öka medvetenheten om miljöfrågor bland företagets anställda.

Vi ska arbeta för återanvändning och återvinning av elektronikprodukterna som vi tillverkar.